INTERNATIONAL TECHNICAL DIVING AGENCY OFFICE SLOVAKIA

alt
alt
alt

Pre všetkých


Flexibilné možnosti vzdelávania pre vás

Ponúkame nové programy on-line vzdelávanie pre všetky úrovne potápačských kurzov od začiatočníkov až po inštruktora a mnoho odborných kurzov. Teraz Vám môžeme ponúknuť skvelé príležitosti, ako ušetriť čas a peniaze a zároveň získať potápačské zručnosti vo vysokej kvalite.

Náš vzdelávací systém sa skladá z dvoch fáz:

1. Teoretickej

2. Praktickej vo vode.

Modulárny systém vzdelávania:

Všetky naše vzdelávacie programy: teória a praktické cvičenia sú rozdelené do krátkych, zvládnuteľných modulov. Znalosť každej jednotky sa skúša a hodnotí.

Unikátny proces certifikácie:

Časť 1 - je nezávislé samoštúdium, spoločná teoretická príprava skupiny, alebo On-Line vzdelávanie.

Časť 2 - bezpečné praktický nácvik zručností (vo vode)

Časť 3 - kontrola a vyhodnotenie vašich schopností.

Potápači všetkých iných výcvikových organizácií môžu pokračovať v našich kurzoch potápania bez obmedzení.


PRE DIVE MASTROV / VEDÚCI POTÁPAČ


Dive Master alebo osoba s rovnocenným stupňom kvalifikácie iných výcvikových organizácii u nás môže absolvovať výcvik na nasledovnú úroveň inštruktora.

V našom Inštruktorskom Tréningovom Programe (ITP), ponúkame nasledujúce úrovne kvalifikácie inštruktora:

1.Resort Instructor (Inštruktor OPEN WATER INSTRUCTOR)

2.Sport Instructor (Športový inštruktor – MASTER SCUBA INSTRUCTOR)

3.Nitrox Instructor (Inštruktor Nitrox potápania)

4. Medical IHMP Instructor (Inštruktor zdravotník a záchranár)

5. Technical Instructor (Inštruktor technického a jaskynného potápania)


PRE INŠTRUKTOROV


ITDA Group Crossover – Dôvody PREČO PREJSŤ K NÁM

Vo svete potápania sme jedineční nielen v tom, že u nás akceptujeme:

inštruktorov a potápačov, ktorí pôsobia súčasne vo viacerých agentúrach, my ich v tom dokonca podporujeme...

Prioritou je totiž aby naši inštruktori ponúkali našim študentom tie najlepšie dostupné výučbové programy a materiály...

Chápeme, že zákazník má mať možnosť voľby...

... a preto ponúkame aj viaceré spôsoby ako prejsť k nám:

Administratívny prechod

Pri tomto spôsobe môžu noví inštruktori učiť akýkoľvek z ITDA výcvikových programov (Športové, Technické i Zdravotnícke), v závislosti od ich aktuálnej dosiahnutej úrovne od inej potápačskej agentúry. Okrem preukázania licencie a schopností je však potrebné osvojiť si aj požadované ITDA štandardy.

Prechod na vyššiu úroven

V rámci vízie neustáleho zdokonaľovania ITDA Group Slovakia ponúka svojim budúcim inštruktorom aj možnosť zvýšiť svoju certifikáciu. Napríklad postup z Inštruktora vstupnej úrovne, či Inštruktora potápačov na otvorenej vode na Športového inštruktora vyžaduje aby tento certifikoval minimálne 25 študentov akejkoľvek úrovne. Následný prechod na pokročilého

Inštruktora špecializácií vyžaduje certifikovať minimálne 15 študentov na každej úrovni.


MANUÁLY


Máme kompletné výcvikové manuály v slovenskom jazyku. Sme prvá výcviková organizácia, ktorá vie poskytnúť študijné materiály v slovenskom jazyky pre všetky stupne rekreačného, technického a jaskynného potápania.


ROZŠÍRENÁ ADMINISTRATÍVNA PODPORA


Naším cieľom je znížiť administratívu na absolútne minimum s možnosťou on-line certifikácie.


ČLENSTVO


ITDA Group podporuje spoluprácu rôznych výcvikových systémov. Nebránime tomu, aby ste boli inštruktorom viacerých výcvikových systémov. Podporujeme Multi-agentúrnych inštruktorov potápania.